ANGYALSZÍV DOWN ALAPÍTVÁNY
Szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szíjgyártó út 61.
Nyílvántartási szám: 09-01-0002064
Szervezet adószáma: 15273902-1-15
Az Alapítvány 3 fő célja (sok kisebb mellett):

Társadalmi tudatformálás: nagyon sok téves elképzelés él az emberekben a Down-szindrómásokról. Mindennek az a fő oka, hogy szinte láthatatlanok a társadalom számára, mivel elkülönített intézményekbe kényszerülnek. Meg akarjuk ismertetni őket az emberekkel, hogy társadalmi el- és befogadásuk is megtörténhessen.
Integráció: Az előbb említett okok miatt a Down-szindrómások ki vannak rekesztve a többségi iskolákból, munkaerőpiacról, az élet szinte minden szegmenséből. Folyamatosan azon dolgozuk, hogy nyíljanak meg a kapuk előttük is.
Orvosi ellátás: A magas színvonalú orvosképzés ellenére, az orvostanhallgatók és szakorvosképzés tananyagában nem szerepel kellőképpen a Down-szindrómát érintő információk oktatása. A diagnózis közlése, a kísérőbetegségek szűrése, az életen át tartó megfelelő monitorozás megfelelő információk birtokában lehetséges csak.